Mantelzorg

-------------------------------------------------------------------------------------
                        Beste Leden,

 
In februari 2013 kwam een tiental leden voor het eerst bij elkaar met het doel een netwerk op te zetten om een soort van mantelzorg te kunnen bieden aan Nederlanders, Nederlands sprekenden en aanverwanten in en bij Athene. Een soort van mantelzorg, want wat is mantelzorg precies?
Mantelzorg is de zorg die mensen bieden aan een naaste die zorg nodig heeft. Dat kan variëren van kortdurend met een lage intensiteit, tot langdurig en zeer intensief. Mantelzorg is onbetaalde en niet-beroepsmatige zorg. Dus: zorgt u voor een familielid, een buurman, buurvrouw of iemand anders in uw directe omgeving die een beperking heeft of chronisch ziek is? Dan bent u mantelzorger. (citaat brochure mantelzorg gemeente Amsterdam)
Wat de groep ‘Mantelzorg door vrijwilligers’ wil en kan bieden is hulp van lage tot matige intensiteit aan diegenen die niet meer helemaal voor zichzelf kunnen zorgen of op een andere manier geïsoleerd zijn, en waarbij de ‘directe omgeving’ tamelijk ruim wordt opgevat. Maar ook, als het gaat om zware invaliditeit, hulp aan de verzorgers uit de naaste omgeving om die een beetje te ontlasten. Mantelzorg voor mantelzorgers dus en, als die er niet zijn, bemiddeling om een oplossing te vinden.
Iets concreter komt dat neer op:
 
·            Hand en spandiensten, gezelschap, wandelen;
·            Het doorverwijzen dan wel het assisteren bij verzoek om hulp te verkrijgen bij lokale Griekse instanties;
·            Het uitlenen van medische hulpartikelen indien beschikbaar; (zie hieronder)
·            Ook proberen wij contacten te leggen met Nederlands sprekende professionele en medische hulpverleners. Deze professionele hulp moet uiteraard wel worden betaald.
·            Wij zoeken naar geschikte verzorgings- of bejaardenhuizen voor diegenen die niet meer thuis kunnen blijven. Het doel is, naar aanleiding van de gehouden enquête, een mogelijkheid te vinden om Nederlands sprekenden bij elkaar geplaatst te krijgen in een goede omgeving en tegen een redelijke prijs en misschien in de toekomst te komen tot een eigen wozo combinatie. Hierover een volgende keer meer.

De mantelzorg bestaat uit een kerngroep die intussen is uitgegroeid tot vijftien vrijwilligers waaronder een arts en verpleegkundigen en telt bovendien een aantal vrijwilligers, die kunnen worden opgeroepen. Omdat Athene een grote stad is werken we in principe met districten om reistijd en –kosten te besparen, maar leek het toch handiger alles centraal te regelen. Mocht u dan ook onze hulp willen inroepen voor uzelf of iemand uit uw omgeving dan kunt u contact opnemen met:
 
1.          Anneke Spanoudi   210 8072 086     6933378070       of,         bij geen gehoor
2.          Pia de Kuyper        210 9323661      6973408709
 
Ook als u medische hulpmiddelen beschikbaar wilt stellen of als u zich wilt aanmelden als (oproep)vrijwilliger kunt u bij hun terecht of u kunt zich opgeven per email : mantelzorgnvig@gmail.com


 

INVENTARIS MEDISCHE HULPMIDDELEN

Artikel                                                                                                                                                    Aantal

4-pootstok aluminium................................................................................        2

Anti-decubitus matras (electrisch) (tegen doorliggen)............................... 1

Bloeddrukmeter Tensoval................................................................................ 1

Krukken aluminium........................................................................................... 2

Krukken hout....................................................................................................... 2

Looprek aluminium........................................................................................... 1

Rollator................................................................................................................. 1

Rolstoel (voor gebruik met begeleider)......................................................... 2

Rug steunband................................................................................................... 2

Wandelstok hout................................................................................................. 1

Zuurstofcylinder................................................................................................... 1

Zuurstof apparaat (electr).................................................................................. 1

Pruik ...................................................................................................................... 1

Steunverbanden (pols,enkel, knieband)..........................................................

 

NEDERLANDS SPREKENDE PROFESSIONELE HULPVERLENERS

diagnostisch centrum               Apeikonistiki Halatsi (Georgios Palasis – zie hieronder)
Karaïskou 114 Piraeus 185 35
tel: 210 4297828-9, 210 4297865 en 210 4173206
web:
http://halatsis.gr

kindertandarts                            Katerina Theocharopoulou
Leof. Beikou 2 Galatsi 11 146
tel 210 2139888 en 6932163767
katerina5the@gmail.com

 

Georgios Palasis is als medisch laboratoriumtechnoloog verbonden aan het Apeikonistiki Halatsi in Piraeus, een volledig uitgerust particulier diagnostisch centrum, waar u terecht kunt voor al uw medisch onderzoek van cardiologisch, microbiologisch en echografisch tot radiologisch (ook panorama-opname mond) en MRI-scan. Hij heeft zijn opleiding deels in Nederland gedaan en is lid van de NViG.
Het Apeikonistiki Halatsi werkt samen met de Nationale Organizatie voor Gezondheidszorg (IKA-E
ΤΑΜ - ΕOPYY) en particuliere verzekeringen. Maar ook als u niet verzekerd bent of u wilt onderzoek laten doen buiten uw verzekering om, kunt u, op initiatief van dhr. Palasis, als lid van de NViG en op vertoon van uw lidmaatschapskaart, bij hun terecht tegen het EOPYY tarief (kratiko timologio) zonder electronisch voorschrift van uw arts. Dit komt neer op een reductie van 40-50%, afhankelijk van het te verrichten onderzoek, op de prijs die u normaal zou betalen als particulier. U kunt ook, als u belt voor een afspraak, vragen naar dhr. Georgios Palasis. Het volledige aanbod van Apeikonistiki Halatsi, maandelijkse paketten, bloedafname aan huis, ambulance transport naar het diagnostisch centrum en terug vindt u op hun website (alleen Grieks).